Kontakt

Växel
010-703 70 00

Borås
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Göteborg
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stockholm
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uddevalla
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Varberg
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Login > SBA-system

 

Facebook Prevecon    LinkedIn Prevecon

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

 

BCF Banner2016 GRUND thumb

 

 

En heltäckande konsult inom brandskydd och riskhantering

Prevecon Brand & Riskkonsult är en specialistkonsult inom brandskydd och riskhantering och erbjuder tjänster inom brandskyddsprojektering inkluderat avancerade analysmodeller, riskhantering, hantering av brandfarlig vara och systematiskt brandskyddsarbete.

Vi hjälper dig som kund att utifrån dina förutsättningar och önskemål värdera och förebygga dina risker så att skyddet uppfyller både de krav du och samhället ställer. Vi arbetar utan bindningar till andra teknikkonsulter eller företag för att du som kund skall vara trygg i att det är dina behov som återspeglas i vårt arbete.


Nyheter

Byggregler för tillfälliga anläggningsboenden

Boverket har med anledning av flyktingsituationen ändrat regler i syfte att underlätta för uppförande av tillfälliga anläggningsboenden. I samband med att de nya reglerna träder i kraft fyller Boverket på sin kunskapsbank med vägledning till hur de nya reglerna skall tillämpas. Frågor som tas upp är bl.a: "Vad avses med ett tillfällig anläggningsboende, vilka regler får göras undantag från och vem ansvarar för att reglerna följs?" För området brandskydd beskriver Boverket de anpassningar och avsteg som kan bedömas som skäliga.

Läs mer på Boverkets hemsida: PBL-Kunskapsbank

Eller titta på Boverkets webseminarium 12 februari klockan 14.00: Webseminarium

Prevecon välkomnar Andreas Karlberg!

Idag börjar Andreas jobba hos oss på Prevecons Göteborgskontor.

Redan i somras hade vi nöjet att lära känna honom då han sommarjobbade hos oss. Andreas är brandingenjör från Luleå tekniska universitet.

Välkommen!

Andreas kontaktuppgifter hittar du här: Medarbetare - Göteborg

 

Illustration Bäckängsgymnasiet bibliotek

Bäckängsgymnasiet i Borås får nytt bibliotek

Bäckängsgymnasiet i Borås ska få ett nytt bibliotek inbyggt i den nuvarande öppna gården inne mellan byggnaderna. När allt står färdigt kommer det att vara ett bibliotek, matsal, samlingsplats och skåpshall för alla eleverna på skolan inne i den 4 våningar höga överbyggda gården. 

Prevecon har fått i uppdrag av Borås Stad att medverka i detta projekt och vi ser fram emot att få hjälpa till att utveckla en av Borås fina gamla skolbyggnader.