Göteborgs Nya Arena

Just nu växer en multisportanläggning fram i Göteborg. Anläggningen ska stå klar till sommaren och innehålla hotell, konferens, idrotshallar, fotbollsarena, skidspår inomhus öppet året runt, kafé och restaurang, gymnasieskola, grundskola och gym, fördelat på 7...

Bärförmåga i hallbyggnader med samlingslokal

SP har gett ut en rapport om bärförmågan för hallbyggnader som inrymmer samlingslokaler, det vill säga hallbyggnader som klassas som Br2-byggnader. Syftet med rapporten är att sammaställa vad som är tillåtet och inte tillåtet i gällande regelverk samt att ge...

Brandskydd under byggtid är viktigt!

Enligt utkiken.net ska ett företag fått en bot på 400.000 SEK efter att ha förvarat gasol i trapphus vid en takomläggning. Gasolförvaringen har enligt domen utgjort fara för explosion i bostadshuset och brottslig gärning, sk Framkallande av fara för annan. Prevecon...