Prevecon får ramavtal med Borås Stad

Prevecon har nu fått ett ramavtal med Borås Stad Fastighetsförvaltning samt IBAB angående brandtekniska tjänster. Avtalet löper i två år med möjlighet till förlängning ett år. Prevecon ser detta som en stor möjlighet att få visa att vi är ett företag med lokal...
KFC etablerar sig i Sverige

KFC Lockarp

KFC etablerar sig i Sverige

Den amerikanska snabbmatskedjan Kentucky Fried Chicken (KFC) etablerar sig nu i Sverige. Den första friliggande restaurangen öppnar i höst vid Lockarps trafikplats strax söder om Malmö. Restaurang nummer två är under projektering med placering i centrala Malmö....