Påverkar bostäders planlösning konsekvensen vid brand?

I Sverige inträffar årligen cirka 6 000 bostadsbränder till en stor kostnad för samhället. För att minska konsekvensen av dessa bränder har flera tekniska lösningar tagits fram för att minska brandrisken i bostäder. Exempel på sådana kan vara sprinklersystem och...