Slut på sommaren, dags för lite nya regler!

Foto: Fredrik Hellgren, Copyright 2018

Slut på sommaren, dags för lite nya regler!

Sommaren är normalt en intensiv period vad avser nya regler och vägledningar och denna sommar har inte varit något undantag. Den 1 juli brukar vara ett magiskt datum men i år händer det även en del den 1 augusti. BBR 26 ska nu tillämpas Då var vi framme vid den 26:e...
Nya vägledningstexter inom brandskyddsområdet

Compass, Photo: Valentin Antonucci, https://unsplash.com/@valentinanto

Nya vägledningstexter inom brandskyddsområdet

Denna sommar har Boverket publicerat nio nya eller kompletterat befintliga vägledningstexter inom brandskyddsområdet gällande verksamhetsklasser, brandskydd mellan byggnader, brandskyddade trapphus, entresolplan, frångänglighet, utrymning via fönster, fönster i...