Boverkets Byggregler BBR 27

Öppen spis, Photo by Mahdis Mousavi on Unsplash

Boverkets Byggregler BBR 27

Den 1 januari 2019 trädde Boverkets Byggregler (BBR) 27 i kraft. Denna version av BBR innehåller inga förändringar som berör brandskydd, men innehåller övergångsregler som rör avsnitt 6 (hygien, hälsa och miljö) och 9 (energihushållning). Avsnitt 6:7412, som rör...
CE-märkning av ytterdörrar med brandegenskaper

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

CE-märkning av ytterdörrar med brandegenskaper

2013 trädde Byggproduktförordningen (Construction Product Regulation), CPR, ikraft och då ska alla byggprodukter med en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration, DoP, och vara CE-märkt. Enkelt uttryckt så sammanföll samexistensperioden, dvs. övergångstiden,...