Grattis Adam – certifierad sakkunnig inom brandskydd

Prevecon befäster sin position som specialistkonsult inom brandskydd genom att låta certifiera två medarbetare som sakkunniga inom brandskydd i enlighet med Boverkets föreskrifter SAK3. Det är våra två välrenommerade brandingenjörer Robin Karlsson och Andreas Deimer...

Sommarens brandingenjörsstudenter är på plats – välkomna!

Sommaren är här och ett säkert tecken på det är att sommarens fyra brandingenjörsstudenter är på plats på Prevecon. De fyra studenterna är Caisa, Hugo, Martin och Ylva. De läser andra respektive tredje året på brandingenjörsutbildningen i Luleå. Två av studenterna...