Frukostseminarium – laddning av elbil i byggnad

Photo by John Cameron on Unsplash

Frukostseminarium – laddning av elbil i byggnad

Prevecon Wake Up Call  Nu är det dags för en ny upplaga av våra populära frukostseminarier: Prevecon Wake Up Call. Under hösten bjuder Prevecon på frukostseminarier i Borås, Göteborg, Halmstad, Stockholm och Uddevalla med temat nya energibärare.  Anmälan för höstens...
EKS 11: Nu får du tillämpa den!

Photo by Samson on Unsplash

EKS 11: Nu får du tillämpa den!

Byggnader ska enligt plan- och byggförordningen (PBF) ha en bärförmåga vid brand som kan antas bestå under en bestämd tid. Detta förtydliga i EKS 11, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). Sedan den...