SP har gett ut en rapport om bärförmågan för hallbyggnader som inrymmer samlingslokaler, det vill säga hallbyggnader som klassas som Br2-byggnader. Syftet med rapporten är att sammaställa vad som är tillåtet och inte tillåtet i gällande regelverk samt att ge rekommendationer till vidare regelutveckling eftersom det finns tolkningssvårigeheter i den nuvarande utformningen.

Rapporten finns att hämta på SPs hemsida SP Publikationer.

Dela gärna