Varje år kostar byggfel samhället mellan 83 och 111 miljarder kronor enligt Boverkets utredning Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn. Det motsvarar ungefär 2 stycken försvarsbudgetar per år eller ca 20% av 2018 års bygginvesteringskostnad (ny- och ombyggnadsinvesteringar i fastighet och anläggning) som 2018 var 527 miljarder kronor. Det är en hisnande summa och då är inte följdeffekter så som kostnad för sjukdom medräknat.

I Boverkets rapport lyfts inte fel och brister med avseende på brandskydd fram specifikt, det betyder dock inte att det saknas fel och brister inom brandområdet. I våras hade Prevecon ett frukostseminarium med temat Vad blir ofta fel. Utgångspunkten var brandskyddet i byggnader. Här diskuterade vi olika byggfel som framkommer vid utförandekontroller eller motsvarande.

Boverkets tipsbrevlåda för byggfel

Boverket har inrättat en byggskadefunktion och en tipsbrevlåda. Här kan alla tipsa om fel och brister som man anser är återkommande idag eller nya problem som börjar dyka upp. Så även om Boverkets rapport inte visade på återkommande fel och brister inom brandskyddsområdet så finns möjligheten att via byggskadefunktionen försöka komma tillrätta med generella eller återkommande fel som uppmärksammas idag.

Vill du diskutera fel eller brister innan du skickar till tipsbrevlådan så hjälper Prevecon gärna till. Ibland behöver man någon annan att diskutera omfattningen med eller bolla möjliga lösningar. Välkommen att kontakta oss!

Dela gärna