Enligt utkiken.net ska ett företag fått en bot på 400.000 SEK efter att ha förvarat gasol i trapphus vid en takomläggning. Gasolförvaringen har enligt domen utgjort fara för explosion i bostadshuset och brottslig gärning, sk Framkallande av fara för annan.

Prevecon påpekar alltid i sina handlingar vikten av brandskydd under byggtid, särskilt vi ombyggnationer, då det är viktigt att inte försämra säkerheten för personerna som befinner sig i byggnaden. Denna dom påvisar även att det är en brottslig gärning att inte se till brandskyddet och att det kan betyda åtal och dryga företagsböter.

Dela gärna