Boverket har med anledning av flyktingsituationen ändrat regler i syfte att underlätta för uppförande av tillfälliga anläggningsboenden. I samband med att de nya reglerna träder i kraft fyller Boverket på sin kunskapsbank med vägledning till hur de nya reglerna skall tillämpas. Frågor som tas upp är bl.a: ”Vad avses med ett tillfällig anläggningsboende, vilka regler får göras undantag från och vem ansvarar för att reglerna följs?” För området brandskydd beskriver Boverket de anpassningar och avsteg som kan bedömas som skäliga.

Läs mer på Boverkets hemsida: PBL-Kunskapsbank

Eller titta på Boverkets webseminarium 12 februari klockan 14.00: Webseminarium

Dela gärna