Byggnader ska enligt plan- och byggförordningen (PBF) ha en bärförmåga vid brand som kan antas bestå under en bestämd tid. Detta förtydliga i EKS 11, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder).

Sedan den 1 juli 2019 får du lov att tillämpa den nya utgåvan av EKS, men fram till 30 juni 2020 får du lov att välja om EKS 10 eller EKS 11 ska tillämpas i byggprojektet. Däremot får du inte blanda EKS 10 och EKS 11 inom ett projekt, antingen används EKS 10 fullt ut eller EKS 11.

Ändringarna i EKS 11 berör i stor utsträckning brandskydd. Nytt är en ny modell för fordon (läs brandbil) på gårdsbjälklag och regler om brandskydd för Br0-byggnader. Det som har ändrats är regler för indelning i brandsäkerhetsklasser, trapphus som en enda utrymningsväg samt brandpåverkan på utomhuskonstruktioner.

Vägen från brandsäkerhetsklasser till R-krav i EKS 11

Brandsäkerhetsklasser är en del i ett system för att kunna avgöra vilken bärförmåga vid brand som en byggnads ingående byggnadsdelar ska ha. Samtliga bärande byggnadsdelar ska tilldelas en brandsäkerhetsklass samt vissa andra byggnadsdelar som inte primärt är bärande men som vid kollaps kan falla ner och skada människor. Brandsäkerhetsklasserna utgår från risken för personskada. Ju högre risken för personskada är desto högre brandsäkerhetsklass. Risken är starkt kopplat till antalet personer som kan vistas i byggnaden och om dessa personer, inklusive räddningspersonal, kan komma att drabbas av konsekvenserna av en kollaps.

Tabell C-2 brandsäkerhetsklasser, ur EKS 11

Brandsäkerhetsklass Risk för personskada vid kollaps av byggnadsdelen
1 Mycket lite
2 Liten
3 Måttlig
4 Stor
5 Mycket stor

Anledningen till att det är byggnadsdelen som får en brandsäkerhetsklass och inte hela byggnaden är att konsekvenserna kan vara olika på olika ställen i en byggnad. Om en byggnadsdel vid kollaps påverkar ett stort område där det samtidigt kan förväntas vistas mycket folk ska den byggnadsdelen få en högre brandsäkerhetsklass och vice versa. Till hjälp i bedömningen av brandsäkerhetsklass finns det tre tabeller, en för varje byggnadsklass Br1, Br2 och Br3. För Br0-byggnader ska den tabell användas som ligger närmst Br1 eller Br2. För en byggnad som exempelvis är 17 våningar blir det Br1 och för en samlingslokal i ett plan är det istället Br2 som kan tillämpas, i det senare fallet kan det dock finnas anledning att välja tabellen för Br1.

När man väl har brandsäkerhetsklassen för byggnadsdelen behöver man även veta brandbelastningen i de fall som brandsäkerhetsklassen är 4 eller 5. Brandbelastningen finns i Boverkets allmänna råd om brandbelastning.

Tabell C-7 ur EKS 11 – Brandteknisk klass för Br1-Br3 och Br0 utan utökat skyddsbehov

Brandsäkerhetsklass Brandbelastning ≤ 800 MJ/m2 Brandbelastning ≤ 1600 MJ/m2 Brandbelastning > 1600 MJ/m2
1
2 R15 R15 R15
3 R30 (R15*) R30 (R15*) R30 (R15*)
4 R60 R120 (R90*) R180 (R120*)
5 R90 (R60*) R180 (R120*) R240 (R180*)
*vid installation av automatisk vattensprinkleranläggning

Här finns EKS 11 att ladda ner: Boverket – EKS 11

Behöver du mer information eller hjälp i ditt projekt, kontakt oss gärna.

Kontaktuppgifter till våra kontor hittar du här: Kontakt

Dela gärna