Hösten 2020 är en höst som inte liknar någon annan men samtidigt är precis som vanligt. Många av oss fortsätter att jobba hemifrån, andra är på jobbet precis som vanligt. Vissa har valt bort kollektivtrafiken och eventuellt börjat cykla istället, vilket är bra för hälsan. Något som dock förändras, precis som vanligt, är våra byggregler.

Arbetsplatsens utformning

Den 1 januari 2021 träder Arbetsmiljöverkets ändrade regler om arbetsplatsens utformning i kraft. Dessa regler är redan beslutade och finns publicerade på Arbetsmiljöverkets hemsida.  Enligt övergångsbestämmelserna börjar reglerna gälla direkt utan någon övergångsperiod eller att det kopplas till bygglov eller anmälan, d.v.s. alla projekt som avser arbetsplatser som är igång den 1 januari 2021 ska uppfylla de nya reglerna.

Det är ganska stora förändringar som sker. En stor nyhet är att de allmänna råden nu ligger direkt efter föreskrifterna som de är allmänna råd till. Det gör reglerna mer överskådliga, när man slipper bläddra fram och tillbaka. En annan nyhet är att reglerna om skyltar och signaler  återfinns som en bilaga i arbetsplatsens utformning. Kraven på tillfälliga utrymningsplatser kommer i högre utsträckning att likna de som gäller för utrymningsplatser i BBR, till exempel så tillkommer krav på tvåvägskommunikation om det inte finns rutiner som kan säkerställa att ingen blir kvarlämnad i en utrymningsplats.

EKS 11

Övergångstiden för EKS 11 gällde fram till den 1 juli 2020. Ansöker du om bygglov eller anmälan från den 1 juli i år så måste EKS 11 tillämpas. Alternativet att använda EKS 10 finns därmed inte längre, förutom för de projekt som ansökte om bygglov eller anmälan före den 1 juli  i år.  

BBR 29

Den 1 september träder BBR 29 i kraft. Ändringarna som berör brandskydd ska börja tillämpas direkt. Ändringarna i BBR 29 gäller främst avsnitt 9 om energihushållning men en ändring sker i avsnitt 5 om brandskydd. Det avser avsnitt 5:2522 om boendesprinkler. Orsaken är att det har kommit en ny europeisk standard (den förra var en nordisk standard) och hänvisningen till denna har därför uppdaterats och antalet dimensionerade sprinklerhuvuden har förändrats p.g.a. ändringar i standarden.

11:e tekniska egenskapskravet – laddning av elfordon

På bara ett par år har vi gått från de nio tekniska egenskapskrav som vi har haft i många år till elva. Det senaste om laddning av elfordon infördes i plan- och bygglagen den 15 maj tidigare i år.  Enligt övergångsbestämmelserna ska regler om laddning av elfordon börja tillämpas senast den 11 mars 2021. Av den anledningen har Boverket precis haft ute en remiss med förslag på nya föreskrifter och allmänna råd som förtydligar skrivningarna i lag och förordning. Vill du ta del av förslaget så finns det här.

Orsaken till att vi har fått ett nytt tekniskt egenskapskrav om laddning av elfordon är p.g.a. tillägg i ett EU-direktiv och EU-direktiv ska implementeras i EU-ländernas lagstiftning.

 

Dela gärna