Prevecon Wake Up Call är korta informativa frukostseminarier om aktuella ämnen.

Alla ska ha samma möjlighet att använda våra byggnader. Alla ges dock inte samma möjligheter att ta sig ut i händelse av brand. Tillgängligheten till byggnaderna är större än vad frångängligheten är. Alla kan inte använda trappan, detta gör att det krävs kompletterande åtgärder i byggnaden och en övad organisation som kan hjälpa till i händelse av utrymning.

  • Vad är frångänglighet och vilka regler preciserar vad frångänglighet är?
  • Vilka problem skapar förutsättningen att tillgänglighet ≠ frångänglighet när vi uppför och ändrar i våra byggnader?
  • Vilken är ”organisationen som ska hjälpa till”?
  • Går en del av frångängligheten att lösa med bostadsanpassningsbidrag?

Dessa och några frågor till försöker vi besvara på vårt frukostseminarium.

Ta med dig en kollega och kom, du får frukost och kunskap på samma gång!

Välkommen!

Tider:

 

Göteborg

23 maj kl. 07:30 – 09:00
United Spaces, Östra Hamngatan 16

Borås

24 maj kl. 07:30 – 09:00
Prevecon, Åsboholmsgatan 6

Dela gärna