Vi behöver ett samhälle som är mer klimatvänligt och därför behöver även byggindustrin anpassa sig. Under några års tid har därför trä som byggmaterial varit i ropet, samtidigt har diskussionen om det faktum att trä är ett brännbart material och bidrar med bränsle till branden pågått.

 ”jag tror att trä kommer att ta över som byggmaterial även i städerna helt enkelt vi kan brandskydda trä och trä är klimatsmart, trä lagrar kol och det är koldioxiden vi vill få bort från jorden” – Gert Wingårdh i SVT:s program Husdrömmar från 6 januari 2020

Det finns starka krafter i vårt samhälle att bygga mer och högre i trä. Har Gert rätt, kan vi brandskydda trä på ett sådant sätt att brand inte är ett problem? Vad är ett högt hus i trä, är det tre våningar när en byggnad får byggnadsklassen Br1, är det nio våningar dvs. den höjd när inte längre räddningstjänsten kan utgöra den andra utrymningsvägen eller när blir en byggnad i trä hög? Vad anger Boverkets byggregler för krav för träbyggnader? Vad är en träbyggnad, är det att fasadmaterialet är i trä, att stommen är i trä? Kan grundläggningen samt hiss- och trapphusschakt vara i betong och byggnaden kan ändå anses vara en träbyggnad? Vilken forskning pågår om att trä som byggmaterial? Under frukostseminariet försöker vi besvara dessa och några frågor till kring ämnet trä som byggmaterial och trä i höga byggnader.

Vi börjar med drop-in frukost kl. 07:30, föreläsningen börjar kl. 08:00 och håller på till 09:00. Efteråt finns vi på plats för att diskutera vidare och svara på frågor i ämnet.

Borås – 14 oktober (Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8) – anmälan stängd
Halmstad – 15 oktober (Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4) – anmälan stängd
Göteborg – 22 oktober (Clarion hotell post, Drottningtorget 10)  anmälan stängd
Stockholm – 7 oktober (Convendum, Vasagatan 16)  – anmälan stängd
Uddevalla – 21 oktober (Hotell Bohusgården, Nordens väg 6)  anmälan stängd

På grund av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansiering genomför vi ett antal åtgärder under frukostseminarierna:

1. det finns möjlighet att tvätta händerna när du kommer fram

2. det  finns handsprit vid frukosten samt i konferenslokalen

3. varje frukostmacka är individuellt förpackad

4. bordsplaceringen i konferenslokalen är på sådant sätt att vi maximerar avstånden mellan oss

Dela gärna