Vi har en spännande och förmodligen omvälvande tid framför oss vad gäller byggreglerna. Det finns starka viljor, framförallt politiskt, att byggreglerna ska bli enklare att tillämpa och att det ska bli billigare att bygga bostäder. Att byggreglerna ska bli lättare att tillämpa och att det ska bli billigare att bygga vill nog de flesta av oss men frågan är om vi ser samma lösning framför oss. 

Redan 2017 tillsatte dåvarande bostadsminister Peter Eriksson en utredning (som fick namnet kommittén för modernare byggregler) som skulle se över byggreglerna, kontrollsystemet, byggprocessen m.m. för att göra det enklare och billigare att bygga främst bostäder. Deras betänkande lämnades till nuvarande bostadsminister Per Bolund den 19 december förra året. I somras fick Boverket ett uppdrag att revidera Sveriges bygg- och konstruktionsregler. Svaret till regeringen ska lämnas i december senare i år, men revideringen av byggreglerna kommer att ta betydligt längre tid än så. 

Boverket har annonserat att de har för avsikt att ta bort de allmänna råden ur bygg- och konstruktionsreglerna samt alla hänvisningar till standarder och motsvarande. Boverket är den myndighet som beslutar om innehållet i bygg- och konstruktionsreglerna. 

Vad kommittén har föreslagit går att läsa i deras tredje och sista betänkande Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. Innan kommitténs förslag eventuellt blir verklighet ska förslagen:

  1.  beslutas om de ska skickas på remiss – genomfört
  2.  skickas på remiss (de som vill får lämna synpunkter) – remisstid: 7 februari – 15 maj 2020
  3.  remissvaren hanteras – och eventuellt att förslagen revideras
  4.  beslut om eventuellt reviderade förslag ska genomföras.

 Vill du veta hur mer om vilka förändringar vi väntar oss? Kontakta oss så kommer vi gärna till er och berättar mer.

Dela gärna