Boverkets Byggregler BBR 27

Den 1 januari 2019 trädde Boverkets Byggregler (BBR) 27 i kraft. Denna version av BBR innehåller inga förändringar som berör brandskydd, men innehåller övergångsregler som rör avsnitt 6 (hygien, hälsa och miljö) och 9 (energihushållning). Avsnitt 6:7412, som rör...

läs mer

CE-märkning av ytterdörrar med brandegenskaper

2013 trädde Byggproduktförordningen (Construction Product Regulation), CPR, ikraft och då ska alla byggprodukter med en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration, DoP, och vara CE-märkt. Enkelt uttryckt så sammanföll samexistensperioden, dvs. övergångstiden,...

läs mer

Praktik som brandkonsult i Borås, Göteborg och Stockholm

Nu är det dags att söka praktik till sommaren. Vi kommer att erbjuda praktikplatser på våra kontor i Borås, Göteborg och Stockholm. Sista ansökningsdag är 8 februari 2019 men intervjuer och tillsättande av platser kommer att ske löpande så vänta inte in i det sista om...

läs mer

Prevecon på LTH

Idag den 21 november har vi på Prevecon haft förmånen att få träffa studenterna på Brandingenjörsprogrammet och Civilingenjörsprogrammet för Riskhantering på LTH. Vår lunchföreläsning fokuserade på hur det kan se ut som konsult på Prevecon och hur vi tycker att...

läs mer

Välkommen Simon!

Simon Ånger är Byggnadsingenjör med inriktning mot VVS och kommer närmast från WSP där han arbetat med främst ventilationsprojektering. Hos oss på Prevecon kommer Simon att arbeta som konsult på vårt Stockholmskontor. Med Simon får vi ett tillskott till vår kompetens...

läs mer

Prevecon Yearbook 2018

Under sensommaren har Prevecon expanderat med 5 nya medarbetare. Två av årets sommarjobbare ska under hösten skriva sina examensarbeten. Både Elias och Johannes kommer parallellt med examensarbetena att arbeta hos Prevecon och i början av nästa år, när examensarbetena...

läs mer

Slut på sommaren, dags för lite nya regler!

Sommaren är normalt en intensiv period vad avser nya regler och vägledningar och denna sommar har inte varit något undantag. Den 1 juli brukar vara ett magiskt datum men i år händer det även en del den 1 augusti. BBR 26 ska nu tillämpas Då var vi framme vid den 26:e...

läs mer

Nya vägledningstexter inom brandskyddsområdet

Denna sommar har Boverket publicerat nio nya eller kompletterat befintliga vägledningstexter inom brandskyddsområdet gällande verksamhetsklasser, brandskydd mellan byggnader, brandskyddade trapphus, entresolplan, frångänglighet, utrymning via fönster, fönster i...

läs mer

BBR 26 och andra versioner av BBR som du bör ha koll på

Grundförfattning, ändringsförfattning, omtryck, konsoliderad version - det finns många versioner av en regel. När du går in på Boverkets sida över regler är detta några av begreppen som du möts av. Här reder vi ut hur de skiljer sig och vad som är nytt för respektive...

läs mer