Boverkets kartläggning av byggfel, brister och skador

Boverkets kartläggning av byggfel, brister och skador

Varje år kostar byggfel samhället mellan 83 och 111 miljarder kronor enligt Boverkets utredning Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn. Det motsvarar ungefär 2 stycken försvarsbudgetar per år eller ca 20% av 2018 års bygginvesteringskostnad (ny- och...

läs mer
Frukostseminarium – laddning av elbil i byggnad

Frukostseminarium – laddning av elbil i byggnad

Prevecon Wake Up Call Nu är det dags för en ny upplaga av våra populära frukostseminarier: Prevecon Wake Up Call. Under hösten bjuder Prevecon på frukostseminarier i Borås, Göteborg, Halmstad, Stockholm och Uddevalla med temat nya energibärare. Anmälan för höstens...

läs mer
EKS 11: Nu får du tillämpa den!

EKS 11: Nu får du tillämpa den!

Byggnader ska enligt plan- och byggförordningen (PBF) ha en bärförmåga vid brand som kan antas bestå under en bestämd tid. Detta förtydliga i EKS 11, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). Sedan den...

läs mer
Fler vägledningar om brandskydd från Boverket

Fler vägledningar om brandskydd från Boverket

Den 4 mars i år publicerade Boverket ytterligare vägledningar om brandskydd i byggnader på deras webbplats PBL Kunskapsbanken. Artiklarna är väl värda att läsa då de bland annat förtydligar syften och bakgrund till reglerna samt hur reglerna kan och bör tolkas. I...

läs mer
Certifierad sakkunnig brandskydd

Certifierad sakkunnig brandskydd

Prevecon befäster sin position som specialistkonsult inom brandskydd genom att låta certifiera två medarbetare som sakkunniga inom brandskydd i enlighet med Boverkets föreskrifter SAK3. Det är våra två välrenommerade...

läs mer
Frukostseminarium – Vad blir ofta fel?

Frukostseminarium – Vad blir ofta fel?

Prevecon Wake Up Call Nu är det dags för ett av våra populära frukostseminarier! Prevecon Wake Up Call är korta informativa frukostseminarier om aktuella ämnen. Vi bjuder dig på frukost samtidigt som du får ta del av våra kunskaper om ett aktuellt ämne. Du får...

läs mer
Boverkets Byggregler BBR 27

Boverkets Byggregler BBR 27

Den 1 januari 2019 trädde Boverkets Byggregler (BBR) 27 i kraft. Denna version av BBR innehåller inga förändringar som berör brandskydd, men innehåller övergångsregler som rör avsnitt 6 (hygien, hälsa och miljö) och 9 (energihushållning). Avsnitt 6:7412, som rör...

läs mer
CE-märkning av ytterdörrar med brandegenskaper

CE-märkning av ytterdörrar med brandegenskaper

2013 trädde Byggproduktförordningen (Construction Product Regulation), CPR, ikraft och då ska alla byggprodukter med en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration, DoP, och vara CE-märkt. Enkelt uttryckt så sammanföll samexistensperioden, dvs. övergångstiden,...

läs mer