I senaste numret av Fire Safety Journal (Fire Safety Journal 72, 2015) presenteras en rapport skriven av Franz Evegren och Ulf Wickström med titeln: ”New approach to estimate temperatures in pre-flashover fires: Lumped heat case”.

Rapporten presenterar en modell för att uppskatta temperaturer i rum innan övertändning genom att använda sig av sk Lumepd Heat Capacity, dvs där man ser hela den termiska trögheten som ett lager med likformig temeperatur och att isoleringen endast ses i form av dess motstånd mot värmetransport.

Rapporten grundar sig på fullskaleförsök med isolerade och oisolerade stålcontainrar. Resultaten från fullskaleförsöken jämfördes bland annat med temepraturer som tagit fram med CFD-modeller, så som FDS, och med MQH förhållanden. Resultaten av jämförelserna visar att temperaturerna i modellen stämde väl överens med temeperaturerna i försöken. Så även temperaturerna som framkommer i FDS beräkningarna. Däremot stämde inte MQH förhållandena för de studerade fallen.

Ett av underlagen för denna intressanta rapport är ett examensarbete utfört av Prevecons medarbetare Anna Back. Hennes examensarbete från LTH har titeln: ”Fire Development in Insulated Compartments: Effects from Improved Thermal Insulation”. Vill ni läsa denna intressanta rapport finns den här.

Dela gärna