Om Prevecon

Prevecon Brand & Riskkonsult är en specialistkonsult inom brandskydd och riskhantering. Vi erbjuder tjänster inom brandskyddsprojektering, vilket innebär allt ifrån brandskyddsdokumentation och riskhantering till hantering av brandfarlig vara och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Idag består Prevecon av omkring 25 experter, vilka ser som sitt uppdrag att veta allt som behövs för att säkerställa att brandskydd och riskhanteringen hanteras på ett optimalt sätt – sett utifrån både samhällets allt högre krav och dina behov. Våra konsulter är utbildade brandingenjörer och civilingenjörer och har gedigen erfarenhet samt expertis inom såväl brandskydd som riskhantering.

Våra kunder hittar du i en rad olika sektorer: kommun, landsting/region, både statliga och privata fastighetsägare, byggentreprenörer av alla storlekar, industrier, kraftbolag, rikstäckande butiks- och restaurangkedjor, arkitekter och projektledningsföretag. En omfattande bredd i både sektorer och verksamheter till trots, har alla våra kunder en gemensam nämnare. De vill uppnå något, säkerställa att de inte drabbas av olyckor och vidare följa både de lagar och regelverk som berör verksamheten.

Vi optimerar ditt skydd

På Prevecon är vårt mål att erbjuda dig en heltäckande service. Vi tar fram lösningar som optimerar ditt skydd sett till både ekonomi och kvalitet, samtidigt som du självklart uppfyller myndigheternas krav. Dina frågeställningar, behov och önskemål utgör alltid basen för vårt åtagande och därför sker vårt arbete genom en nära och personlig kontakt med dig som kund, där dina behov alltid står i fokus.

Varför en oberoende brandkonsult?

Som oberoende rådgivare inom brandskydd och riskhantering ser vi till ditt bästa. Prevecon arbetar utan bindningar till andra teknikkonsulter eller företag för att du som kund ska vara trygg i att det är dina behov som återspeglas i vårt arbete. Idag genomför vi fler än tusen uppdrag åt våra kunder över hela landet. Vill du komma i kontakt med oss? Ta gärna en titt här för kontaktuppgifter och för att bekanta dig med våra medarbetare på respektive kontor. Vill du veta mer om hur vi på Prevecon kan hjälpa dig? Varmt välkommen att läsa mer om våra tjänster här.

Sveriges Brandkonsultförening

Prevecon är medlem i Sveriges Brandkonsultförening. Sveriges Brandkonsultförening är en förening för brandkonsultföretag med lång erfarenhet och bred kunskap. För att kvalificera sig för medlemskap i föreningen ska företaget ha betydande teoretisk kompetens och erfarenhet från brandskyddsprojektering. Medlemskapet är en garant för att brandkonsulttjänster utförs med hög kvalitet och mot avsedda mål. För dig som behöver en brandkonsult är det följaktligen ett tryggt val att välja någon av föreningens medlemmar. Läs mer om Sveriges Brandkonsultförening.