Nu finns Prevecon på plats i Västerås. Från vårt centralt placerade kontor i Västerås kommer vi att kunna serva våra kunder i mälardalsregionen med en lokal närvaro och hög tillgänglighet.

Prevecon har funnits i drygt 15 år och är en specialistkonsult inom brandskydd och riskhantering med en bred etablering i landet. Våra brandingenjörer och konsulter kan hjälpa dig i dina projekt med bl.a. brandskyddsprojektering, brandskyddsdokumentation och utredningar. Vi är en brandkonsult som arbetar med utgångspunkt i dina förutsättningar och utan bindningar till andra konsultgrupper, allt för att du skall vara trygg i att dina behov återspeglas i slutresultatet.

 

Dela gärna