Prevecon har nu fått ett ramavtal med Borås Stad Fastighetsförvaltning samt IBAB angående brandtekniska tjänster. Avtalet löper i två år med möjlighet till förlängning ett år. Prevecon ser detta som en stor möjlighet att få visa att vi är ett företag med lokal anknytning till Borås och med goda referenser.

borasstadrgbliggande

Dela gärna