Akademiska sjukhuset, Uppsala

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Landstingsservice i Uppsala län [LSU] förvaltar lokaler inom Uppsala landsting. Förvaltnings- och serviceuppdraget omfattar förvaltning inklusive alla om-, till- och nybyggnationer som sker inom fastighetsbeståndet. Den totala lokalytan uppgår till ca 700 000 kvm där den huvudsakliga verksamheten i lokalerna utgörs av vårdlokaler i olika former.

Akademiska sjukhuset i Uppsala står som den största hyresgästen och byggnaderna står inför översyn och uppgradering med avseende på brandskydd och säkerhet.

Prevecons uppdrag

Prevecon har under fyra års tid varit vikarierande brandsäkerhetssamordnare för LSU samtliga fastigheter. Uppdraget har genomförts av en konsult på plats två dagar i veckan. Arbetsuppgifterna har bestått i allt från att bistå med kompetens i vardagliga frågeställningar kring byggnadstekniskt brandskydd till att leda och genomföra en totalgenomgång av Akademiska sjukhusets alla lokaler avseende det befintliga brandskyddet. Resultatet av inventeringarna har lett fram till en långsiktig handlingsplan för hur man skall förbättra byggnadernas brandskydd. Inventeringarna har genomförts i projektform byggnad för byggnad.

Omfattning: Landstingets fastigheter

Ort: Uppsala län

År: 2008-2011

Prevecons beställare: Landstingsservice i Uppsala län

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2011-10-05