Akterhuset

Akterhuset

Akterhuset, Göteborg

Fastigheten Akterhuset, belägen på Västra Eriksberg i Göteborg med närhet till Göteborgs inlopp, är ett nybyggt bostadshus. Byggnaden är uppförd i fyra plan och inrymmer totalt 80 lägenheter fördelade på två-, tre- och fyrarumslägenheter. Samtliga lägenheter är genomgångslägenheter med fönster mot innergård samt gatan. Byggnaden sträcker sig i fyra vädersträck och uppförs i ett slutet kvarter med en gemensam innergård. Under byggnaden och innergården i källarplan finns garageyta och förrådsutrymmen.

Prevecons uppdrag

Prevecons är brandsakkunnig i projektet och vi har deltagit i projekteringen från upprättandet av först brandskyddsbeskrivning (systemhandling) till så småningom upprättandet av slutgiltig relationshandling då huset är färdigställt.

Akterhuset är projekterat med normalt brandskydd för flerbostadshus vilket bl.a. innebär att varje lägenhet är utförd i egen brandcell och utrustade med brandvarnare. Trapphusen, vilka är utförda öppna till det fria, ansluter till loftgångar på varje våningsplan. Utrymning kan ske via respektive trapphus alternativt via fönster/balkong som vetter mot gatan om trapphuset blockeras av brand. Lägenheter över markplanet nås av räddningstjänstens höjdfordon som placeras på gatan runt Akterhuset vid fönsterutrymning. Garaget är utfört med brandgasfläkt för att räddningstjänsten lätt ska kunna vädra ut brandgaser vid insats samt underlätta vid utrymning.

Fastighetsnamn: Akterhuset

Ort: Göteborg

År: 2009-

Prevecons beställare: Bostadsbolaget

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2009-09-19