Prioritet Serneke Arena, Göteborg

Prioritet Serneke Arena, Göteborg

Änglagården, Göteborg

Prioritet Serneke Arena, tidigare Göteborgs Nya Arena, är Nordens största multisport anläggning som inrymmer fotbollshall, handbollshall, skidanläggning, gym, gymnasieskola, hotell, restaurang mm.

Byggnaden är delvis i sex och delvis i ett plan med skidanläggning och garage i källarplan.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag startade 2012 med projektering av anläggningen. Uppdraget består i att agera brandsakkunnig och delta från projektering till färdigställande.

Projekteringen omfattade upprättande av brandskyddsbeskrivning och brandritningar, verifiering av utrymningsstrategin med hjälp av analytisk dimensionering samt temperaturberäkningar för att kontrollera erforderligt skydd av bärverk.

Projektnamn: Prioritet Serneke Arena

Ort: Kviberg, Göteborg

År: 2012-2015

Prevecons beställare: Serneke

Byggherre: Serneke

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2012-10-05