Arkaden, Göteborg

Arkaden, Göteborg

Arkaden, Göteborg

Arkadens köpcentrum är beläget i centrala Göteborg. ”Affärshuset Arkaden” invigdes på samma plats redan 1899. Dagens byggnad genomgick en större ombyggnad 2001-2002. Köpcentret består av tre plan. Byggnaden innehåller dessutom tre plan med kontor.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag startade 2000 med projektering inför ombyggnaden. Ombyggnaden innefattade bland annat utrymningsdimensionering med brandsimuleringar. Under efterföljande år har Prevecon genomfört flera uppdrag i fastigheten som rör både ombyggnad av butiker och kontor samt bidragit vid utformningen av det Systematiska Brandskyddsarbetet för fastigheten.

Projektnamn: Arkaden Göteborg

Ort: Göteborg

År: 2000-2010

Byggherre och Prevecons beställare: Vasakronan AB

Ansvarig hos Prevecon: Andreas Deimer
E-post: andreas.deimer@prevecon.se
Telefon: 010-703 70 14

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2010-10-05