Bålsta centrum

Bålsta centrum

Bålsta Centrum

Bålsta Centrum omfattar ca 20 000 m2 där huvuddelen av ytan utgörs av butiks- och restauranglokaler. Butikerna i byggnaden sammanbinds med galleriagångar som är inbyggda eller överglasade. Centrumet har butiker i två olika våningsplan. Byggnaden uppfördes i huvudsak i början av 1970-talet och utökades under 1990-talet.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag består i att inventera det befintliga byggnadstekniska brandskyddet samt att utifrån detta ge förslag på förändringar och förbättringar. Dessutom har Prevecon varit sakkunniga i flera mindre ombyggnadsprojekt i centrumet.

Prevecon är löpande ett stöd åt fastighetsägaren avseende brandtekniska frågor.

Fastighetsnamn: Eneby 1:42

Projektnamn: Bålsta Centrum

Ort: Bålsta

År: 2008-

Byggherre och Prevecons beställareUnibail Rodamco

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2008-10-05