Bilia Kungsbacka

Bilia Kungsbacka

Bilia Kungsbacka

Bilia Kungsbacka omfattade nybyggnation av lokaler om ca 5 500 kvadratmeter innehållande bilförsäljning och serviceverkstad. Byggnaden tilldelades Kungsbacka kommuns arkitektpris 2009.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag i projektet var brandsakkunnig och har deltagit i projekteringen med upprättande av brandskyddsbeskrivning (bygghandling) och brandritningar.

Uppdraget innebar även verifiering av utrymning med hjälp av analytisk dimensionering.

Prevecon deltog under byggtiden med löpande rådgivning på plats. Inför ibruktagande utfördes sakkunnigkontroll för att verifiera de brandtekniska lösningarna.

Projektnamn: Bilia Kungsbacka

Ort: Kungsbacka

År: 2007-2009

Prevecons beställare: Harry Sjögren Kungsbacka AB

Byggherre: Harry Sjögren Kungsbacka AB

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2009-10-05