Brf Kanalen, Vänersborg

Brf Kanalen, Vänersborg

Brf Kanalen, Vänersborg

Brf Kanalen är beläget utmed den södra infarten till Vänersborg med utsikt över sjön Vassbotten som i sin tur är förbunden med Vänern. Det västra huset är det första av totalt tre planerade flerbostadshus. Byggnaden är uppförd i 5 plan med totalt 22 lägenheter fördelade på två-, tre-, fyra- och en femrumslägenhet. Samtliga lägenheter har tillgång till en öppen och en inglasad balkong. De två översta lägenheterna har takterrasser runt respektive lägenhet i tre olika väderstreck.

Prevecons uppdrag

Prevecon har varit brandsakkunnig i projektet och deltagit i projekteringen från upprättandet av första brandskyddsbeskrivningen, vidare till bygghandling som sedan resulterade i en relationshandling då huset färdigställts.
Brf Kanalen är projekterat med normalt brandskydd för flerbostadshus vilket bl.a. innebär att varje lägenhet är utförd i egen brandcell och utrustade med brandvarnare. Utrymning kan ske via trapphuset som är utformat som en utrymningsväg. Skulle trapphuset vara blockerat kan utrymning även ske via balkong med hjälp av räddningstjänsten. En uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon har anordnats på husets västra och östra sida så att alla lägenheter kan nås.

Prevecon har nu även påbörjat projekteringen av nästa hus, det södra huset.

Fastighetsnamn: Onsjö 2:1

Ort: Vänersborg

År: 2012-2013

Prevecons beställare: Contekton Arkitekter Fyrstad AB

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2013-10-05