Finansinspektionen

Finansinspektionen

Finansinspektionen, Stockholm

Kv Kåkenhusen byggdes om under 2006 – 2007 för att inhysa Finansinspektionens nya kontorslokaler och konferenslokaler samt Restaurang Pontus! Byggnaden är belägen i centrala Stockholm i anslutning till Stureplan. Ombygganden omfattade hela fastigheten.

Byggnaden är uppförd med en stomme av stål och betong. Fasad utgörs av puts och yttertak består av plåt. Byggnaden omfattar åtta våningar ovan mark samt ett källarplan. Byggnaden ligger delvis i sutteräng.

Hela byggnaden är försedd med en heltäckande sprinkleranläggning samt ett automatiskt brand- och utrymningslarm, dvs även kontorsdelarna.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag bestod i att redan i ett tidigt skede detaljprojektera byggnadens brandskydd fram till färdigställande och utförandekontroller, sakkunnighetsintyg samt relationshandling.

Under projektets gång har Prevecon löpande varit ett stöd åt projekteringsgruppen och entreprenörerna.

Fastighetsnamn: kv. Kåkenhusen 38

Projektnamn: Finansinspektionen, Rest. Pontus!

Ort: Stockholm

År: 2007

Prevecons beställare: Fabege AB

Byggherre: Fabege AB

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2007-10-05