Jula Lørenskog, Norge

Jula Lørenskog, Norge

Jula öppnade i oktober 2008 en ny butik i Lørenskog i Norge.

Butiken inrymdes i en befintlig byggnad och upptar ett helt plan på ca 2400 m2. Butiken klassas som samlingslokal.

Byggnaden är utrustad med en heltäckande sprinkleranläggning, och heltäckande brand- och utrymningslarm.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag bestod i att genomför den riskutredning som Nedre Romerike brann- og redningsvesen efterfrågade i samband med behandlandet av Julas tillståndsansökan om att få förvara brandfarlig vara i sin nya butik i Lørenskog, Norge.

Riskutredningen syftade till att identifiera de risker som är förknippade med att brandfarlig vara förvaras fritt inne i butiken.

Riskutredning fokuserade på personrisker för personer som vistas i Julabutiken. Risker för miljön och egendomsrisker hanterades inte i något större utsträckning. Endast riskkällor som är förknippade med de brandfarliga varorna som finns i butiken studerades. Riskutredningen var en kvalitativ analys d.v.s. risken kvantifierades inte i syfte att få fram ett mått på risken.

Prevecon var även behjälplig vid framtagandet av den slutgiltiga tillståndsansökan.

Projektnamn: Jula Lørenskog

Ort: Lørenskog, Norge

År: 2008

Prevecons beställare: Jula Postorder AB

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2008-10-05