Kamratgården, Göteborg

Kamratgården, Göteborg

Projektet innebar nybyggnad av IFK Göteborgs träningsanläggning, även kallad Kamratgården. Den gamla byggnaden revs och ersattes med en ny modern anläggning med gym, omklädningsrum, kontor och matsal.

Prevecons uppdrag

Prevecon var brandsakkunnig inom projektet hela vägen från tidigt idéstadium till färdig byggnad. Under projekteringen upprättades projekteringshandling, förfrågningsunderlag, bygghandling och brandritningar. Prevecon deltog under byggtiden med löpande rådgivning. Inför ibruktagande av anläggningen utfördes sakkunnigkontroller för att verifiera de brandtekniska lösningarna. Prevecon upprättade även utrymningsplaner.

Fastighetsnamn: Torp 749:138

Ort: Göteborg

År: 2010-2012

Beställare: SEFA Byggnads AB

 

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2012-10-05