Kv. Väduren 16, Stockholm

Kv. Väduren 16, Stockholm

Fastigheten Väduren 16 är belägen på Norrmalm i Stockholm och byggnaden uppfördes i början av 1980-talet. Verksamheten utgjordes tidigare framför allt av servicehus. Projektet innebar en total ombyggnad av byggnaden till framför allt vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende.

Trygghetsboende är den nya boendeform för äldre som inrättades i Stockholms stad, 2009. Väduren utgör ett av de första servicehus/äldreboenden som omvandlades till trygghetsboende. I bottenplan finns dessutom en större förskola och en restaurang. I samband med ombyggnaden byggdes även byggnaden på med ett plan. Efter ombyggnaden omfattar byggnadens drygt 15 700 m2.

Prevecons uppdrag

Prevecon är brandsakkunnig i projektet och deltar i projekteringen från upprättandet av först brandskyddsbeskrivning (systemhandling) till upprättandet av slutgiltig relationshandling.

Fastighetsnamn: Väduren 16

Ort: Stockholm

År: 2008-

Prevecons beställare: Micasa Fastigheter I Stockholm AB

Illustration: Cedervall arkitekter

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2008-10-05