Kvibergs Terrasser, Göteborg

Kvibergs Terrasser, Göteborg

Kvibergs Terrasser är två flerbostadshus som byggs i sluttningen nedanför Kvibergs regemente. Husen utförs som lågenergihus i fem plan med källare. Totalt kommer de båda husen att innefatta 94 lägenheter på plan 1-5. I källaren finns tvättstugor, förråd och lokaler. Samtliga lägenheter utförs som genomgångslägenheter med fönster både mot innergården och gatan.

Plan 1 i det östra huset kommer att utgöra 8 lägenheter för boende med särskilt stöd samt personalutrymmen och gemensamhetsutrymmen i anslutning till dessa.

Prevecons uppdrag

Prevecon är brandsakkunnig i projektet och har deltagit i projekteringen från upprättandet av första brandskyddsbeskrivningen, vidare till bygghandling som sedan kommer att resultera i en relationshandling då husen är färdigställda.

Kvibergs Terrasser är i stort projekterat med normalt brandskydd för flerbostadshus vilket bl.a. innebär att varje lägenhet är utförd i egen brandcell och utrustade med brandvarnare. Utrymning sker via trapphus eller via balkong med hjälp av räddningstjänsten. Ventilationssystemet är utformat av Prevecon med fläktar som fortsätter att gå vid brand så att ingen brand- eller brandgas kommer att spridas mellan lägenheterna.

Boendet med särskilt stöd ställer högre krav på brandskyddet än vanliga bostadslägenheter. Denna del utförs bl.a. med brand- och utrymningslarm som är vidarekopplat till räddningstjänsten. Denna del förbereds även för boendesprinkler för att underlätta en anpassning inför kommande regelverk.

Fastighetsnamn: Kviberg 741:184

Ort: Göteborg

År: 2012-2014

Prevecons beställare: SEFA Byggnads AB

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2014-10-05