LIDL, Rosersberg

LIDL, Rosersberg

Nybyggnad av centrallager och kontor för LIDL i Rosersberg. Kontorsdelen är utförd i två plan, lagret i ett plan. Byggnadsytan är ca 43 000 m2.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag i projektet bestod i att agera brandsakkunnig från projekteringsskede till färdig byggnad. Arbetet innebar upprättande av brandskyddsbeskrivning (projekteringshandling), konsultation under byggtiden och i samband med färdigställandet upprättande av slutlig brandskyddsdokumentation samt sakkunnigutlåtande.

Projekteringen omfattande även verifiering av utrymningsstrategin genom analytisk dimensionering.

Projektnamn: LIDL, Rosersberg

Ort: Rosersberg, Sigtuna

År: 2012-2013

Prevecons beställare: Logistic Contractor

Byggherre: Logistic Contractor

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2013-10-05