Nordstan, Göteborg

Nordstan, Göteborg

Nordstan besöks årligen av 37 miljoner besökare och har en omsättning på 4 miljarder kronor (2012). Köpcentret innehåller cirka 200 butiker och restauranger samt omkring 150 kontor som ligger i samma komplex. Butikerna finns i fyra plan. Nordstan är det största inomhusköpcentrumet i Norden vad gäller antalet besökare och även vad gäller årlig omsättning.

Prevecons uppdrag

Prevecon har varit brandsakkunnig i flera större och mindre ombyggnadsprojekt inom köpcentret. Prevecon har även inventerat det befintliga brandskyddet i stora delar av byggnaden och utifrån detta gett förslag på förändringar och förbättringar. Handlingar och brandritningar som tagits fram har utgjort underlag för fastighetsägarens systematiska brandskyddsarbete.Prevecon är löpande ett stöd åt fastighetsägaren avseende brandtekniska frågor.

Projektnamn: Nordstan

Ort: Göteborg

År: 2006 – 2013

Beställare: Vasakronan AB

 

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2013-10-05