OneMed

Nybyggnad av lager och kontor för OneMed i Göteborg. Kontorsdelen är utförd i tre plan. Byggnadsyta är ca 15 400 kvadratmeter.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag i projektet var att agera som brandsakkunnig. Arbete innebar deltagande i projekteringen med upprättande av brandskyddsbeskrivning (bygghandling) och brandritningar.

Arbetet innebar även verifiering av utrymning med hjälp av datorsimuleringar av brandförlopp, detta på grund av långa gångavstånd i lagret.

Prevecon utformade också lösningar för lagring av brandfarliga vara.

Projektnamn: Kärra 74:2 OneMed

Ort: Göteborg

År: 2007-2008

Prevecons beställare: Eklandia Fastighets AB

Byggherre: Eklandia Fastighets AB

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2008-10-05