Polismuseet, Stockholm

Polismuseet, Stockholm

Kv. Norra Stallet är beläget på Djurgården i Stockholm och tillhörde tidigare Tekniska museet. Vid ombyggnaden renoverades och anpassades lokalerna till Polismuseet och Riksidrottsmuseet som ligger i lokalen intill.

Prevecons uppdrag

Prevecons var brandsakkunnig under hela byggprocessen dvs. från projekteringsskede till museerna öppnande. Arbetet bestod i att upprätta brandskyddsbeskrivning, medverka vid möten och upprätta slutlig brandskyddsdokumentation i form av relationshandling samt sakkunnigutlåtande brand.

Byggnadens brandskydd är projekterat utifrån förenklad dimensionering.

Fastighetsnamn: Kv. Norra Stallet

Ort: Stockholm

År: 2006-2008

Prevecons beställare: Polismuseet RPS

Bild från Polismuseet. Foto: Eva Tov

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2008-10-05