Psykiatrins Hus, Uppsala

Psykiatrins Hus, Uppsala

Psykiatrins Hus byggs för Psykiatridivisionen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Byggnaden uppförs inne på sjukhusets område och ges plats genom rivning av flertalet befintliga byggnader. Byggnaden kommer omfatta ca 33 000 m2 då den är färdigställd, uppdelat på sex våningsplan ovan mark, ett källarplan och ett sutterängplan. Byggnadens glasfasad samt den stora inglasade ljusgården i byggnadens mitt kommer ge infarten till sjukhusområdet ett nytt ansikte. Verksamheten kommer nästan uteslutande bestå av psykiatrisk öppen- och slutenvård. Byggnaden beräknas vara färdigställd 2012.

Byggnaden uppförs med en stomme av stål och betong. Fasad utgörs i mångt och mycket av glas. Hela byggnaden förses med en heltäckande sprinkleranläggning samt ett heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag består i att redan i ett tidigt skede detaljprojektera byggnadens brandskydd fram till färdigställande liksom att ge riktlinjer för brandskydd under rivnings- och byggtiden. Delar av byggnaden har dimensionerats med analytiska metoder, såsom simuleringar av rökfyllnad av ljusgård och utrymning från plan 4 som kommer vara öppet för allmänheten.

Prevecon är löpande ett stöd åt projekteringsgruppen och entreprenörerna.

Fastighetsnamn: Byggnad A15, Akademiska sjukhusen Uppsala

Projektnamn: Psykiatrins Hus

Ort: Uppsala

År: 2007-2013

Prevecons beställare: Landstingsservice Uppsala

Byggherre: Landstinget Uppsala

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2013-10-05