Residenset, Göteborg

Residenset, Göteborg

Länsresidenset på Södra Hamngatan är Göteborgs äldsta boningshus. Det uppfördes av generalguvernör Lennart Torstenson 1651 och har sedan år 1700 varit landshövdingebostad.Numera är det tjänstebostad och representationslokaler för landshövdingen i Västra Götalands Län. Inom samma kvarter har även Länsstyrelsen sitt kontor.

Prevecons uppdrag

Prevecon har agerat som brandsakkunnig vid flera ombyggnadsprojekt inom både landshövdingebostaden och kontoren inom Residenset. Varsam renovering och ombyggnad har varit ett krav eftersom byggnaden har ett utpekat kulturhistoriskt värde. Att behandla de arkitektoniska bevarandefrågorna i relation till brand- och utrymningssäkerhet har varit en stor utmaning i projekten.

Projektnamn: Residenset

Ort: Göteborg

År: 2008-2010

Beställare: Statens Fastighetsverk

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2010-10-05