Skåningen 2, Stockholm

Skåningen 2, Stockholm

Flerbostadshus uppfört i Blackeberg, väster om Stockholm centrala delar. Byggnaden består av 11 våningar där generellt varje våningsplan består av fyra lägenheter, totalt 40 lägenheter. Samtliga lägenheter nås via byggnadens enda, centralt placerade, trapphus. Ett öppet parkeringshus i två plan för de boende finns motbyggt på den östra sidan. Byggnaden är uppförd med en betongstomme samt putsad fasad med inslag av träfiberpaneler.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag som sakkunnig brand, bestod i att redan i ett tidigt skede vara med och detaljprojektera byggnadens brandskydd. Byggnaden är projekterad med förenklad dimensionering, dvs. funktionskraven i Boverkets Byggregler har följts utan avsteg eller analytisk dimensionering, undantaget brandskyddsfunktionen i byggnadens ventilationssystem. Det enda trapphuset är uppfört som ett Tr2-trapphus och är försett med stigarledning för att underlätta räddningstjänstens insats. Samtliga lägenheter är försedda med brandvarnare.

Prevecon var delaktig i projektet fram till färdigställande. Prevecon ansvarade således även för löpande stöd åt övriga projektörer och entreprenörer, brandskyddet under byggtid, utförandekontroll samt framtagande av relationshandlingar och sakkunnigyttrande,

Fastighetsnamn: Skåningen 2

Ort: Blackeberg, Stockholm

År: 2010-2012

Prevecons beställare: Byggkonsult Stefan Gaterud AB

Byggherre: Fortis Fastigheter

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2012-10-05