Solna Centrum

Solna Centrum

Solna Centrum är en handelsanläggning om ca 30 000 m2 ligger i direkt anslutning till tunnelbanan och Råsunda fotbollstadium. Centrumet var ursprungligen ett antal fristående byggnader men är i dag en stor galleria där byggnader binds samman av inglasade gångstråk.

Centrumet är brandtekniskt komplext då utrymningsvägar som tidigare mynnade ut i det fria nu mynnar i galleriagångarna. För att uppfylla krav på utrymningssäkerhet är byggnaden delvis försedd med både brandgasventilation och automatisk vattensprinkler.

Solna Centrum ägs av Unibail-Rodamco.

Prevecons uppdrag

Prevecon arbetar på uppdrag av fastighetsägaren som sakkunnig brand vid ombyggnadsprojekt. I uppdraget ingår att ta fram förfrågningsunderlag, upprätta bygghandling och en relationshandling efter färdigställd ombyggnad. Parallellt med projekteringen hanteras löpande rådgivning för hela centrumet.

Fastighetsnamn: Kv. Banken

Ort: Solna

År: 2009-2011

Prevecons beställareUnibail-Rodamco

BildWAK Arkitekter AB

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2011-10-05