Taborsbergs gård, Norrköping

Taborsbergs gård, Norrköping

Byggnaden som tidigare innehöll en kyrkolokal med samlingssal, kontor och bostäder har byggts om till förskola med fyra avdelningar inklusive matsal och tillagningskök.

Huvudbyggnaden uppfördes under 1700-talet, medan flyglarna uppfördes på 1980-talet.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag har bestått i att vara brandsakkunnig från projekteringsskede till färdig byggnad. Uppdraget har bestått i att medverka vid möten, ta fram brandskyddsbeskrivning inklusive slutlig brandskyddsdokumentation samt sakkunnigutlåtande.

Fastighetsnamn: Kv. Taborsberg 6

Ort: Norrköping

År: 2008-2010

Prevecons beställare: TeknikFabriken Östergötland AB

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2010-10-05