Trenova butikscenter

Trenova butikscenter

Delar av den gamla elektronikfabriken och dess höglager inom Trenova center i Vänersborg håller just nu på att förvandlas till en galleria. Första delen som inrymmer en Willys-butik har redan färdigställts och butiken är igång. Totalt handlar det om ca 4000 m2 butiksyta centralt belägen i Vänersborg.

Prevecon har varit en del i projektet sedan starten som var i slutet av 2013. Prevecon har utformat det brandtekniska skyddet och agerar nu som sakkunnig inom brand.

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2013-10-05