Trygghetens hus, Östersund

Trygghetens hus, Östersund

Karlslund 5:1 har tidigare utgjort lokaler för ATS, ArmÈns tekniska skola, där avancerad teknisk utbildning för hela ArmÈn genomfördes fram till 2004. Vasallen som tog över lokalerna har byggt om lokalerna för att anpassa till ny verksamhet. Byggnaden kallas nu för Trygghetens hus och där samverkar flera olika samhällsfunktioner för ökad krisberedskap och trygghet i samhället. I Trygghetens hus ingår:

  • Jämtlands Läns Landsting
  • Jämtlands Räddningstjänstförbund
  • Kriminalvården
  • Länsstyrelsen i Jämtlands län
  • Polismyndigheten i Jämtlands län
  • SOS Alarm
  • Svenska kyrkan
  • Tullverket
  • Åklagarkammaren

Byggnaderna är försedda med ett i stor sett heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag bestod i att redan i ett tidigt skede detaljprojektera lokalernas brandskydd för de olika verksamheterna samt att under projekteringens gång agera som sakkunnig och löpande ge rådgivning fram till färdigställande, utförandekontroller, sakkunnighetsutlåtanden och relationshandlingar.

Fastighetsnamn: Karlslund 5:1

Projektnamn: Trygghetens hus ”Certus”

Ort: Östersund

År: 2007- 2012

Prevecons beställare: Vasallen

Byggherre: Vasallen

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2012-10-05