E45 Trollhättan

För att skapa bättre förutsättningar för transporter på väg mellan Trollhättan och Göteborg finns det beslut på regeringsnivå om att bygga ut E 45 till två filer i varje riktning. Prevecons uppdrag Prevecon har på uppdrag av Vägverket Konsult (idag Vectura) utfört en...

Lilla Vassbotten, Vänersborg

Vänersborgs kommun har beslutat att det under en 10-årsperiod ska investeras 3-4 miljarder kronor i den centralt belägna stadsdelen Vassbotten och Sanden. Området ska innehålla bland annat bostäder, kontor och handel. Prevecons uppdrag På grund av närheten till...