Trygghetens hus, Östersund

Karlslund 5:1 har tidigare utgjort lokaler för ATS, ArmÈns tekniska skola, där avancerad teknisk utbildning för hela ArmÈn genomfördes fram till 2004. Vasallen som tog över lokalerna har byggt om lokalerna för att anpassa till ny verksamhet. Byggnaden kallas nu för...
Finansinspektionen

Finansinspektionen, Stockholm

Finansinspektionen

Kv Kåkenhusen byggdes om under 2006 – 2007 för att inhysa Finansinspektionens nya kontorslokaler och konferenslokaler samt Restaurang Pontus! Byggnaden är belägen i centrala Stockholm i anslutning till Stureplan. Ombygganden omfattade hela fastigheten. Byggnaden...