Residenset, Göteborg

Länsresidenset på Södra Hamngatan är Göteborgs äldsta boningshus. Det uppfördes av generalguvernör Lennart Torstenson 1651 och har sedan år 1700 varit landshövdingebostad.Numera är det tjänstebostad och representationslokaler för landshövdingen i Västra Götalands Län....