Arkaden, Göteborg

Arkaden, Göteborg

Arkaden, Göteborg

Arkadens köpcentrum är beläget i centrala Göteborg. ”Affärshuset Arkaden” invigdes på samma plats redan 1899. Dagens byggnad genomgick en större ombyggnad 2001-2002. Köpcentret består av tre plan. Byggnaden innehåller dessutom tre plan med kontor. Prevecons uppdrag...
Bilia Kungsbacka

Bilia Kungsbacka

Bilia Kungsbacka

Bilia Kungsbacka omfattade nybyggnation av lokaler om ca 5 500 kvadratmeter innehållande bilförsäljning och serviceverkstad. Byggnaden tilldelades Kungsbacka kommuns arkitektpris 2009. Prevecons uppdrag Prevecons uppdrag i projektet var brandsakkunnig och har deltagit...

Polismuseet, Stockholm

Kv. Norra Stallet är beläget på Djurgården i Stockholm och tillhörde tidigare Tekniska museet. Vid ombyggnaden renoverades och anpassades lokalerna till Polismuseet och Riksidrottsmuseet som ligger i lokalen intill. Prevecons uppdrag Prevecons var brandsakkunnig under...

Jula Lørenskog, Norge

Jula öppnade i oktober 2008 en ny butik i Lørenskog i Norge. Butiken inrymdes i en befintlig byggnad och upptar ett helt plan på ca 2400 m2. Butiken klassas som samlingslokal. Byggnaden är utrustad med en heltäckande sprinkleranläggning, och heltäckande brand- och...
Din Bil, Göteborg

Din Bil Göteborg

Din Bil, Göteborg

Din Bil vid Grafiska vägen är en av Göteborgs största bilanläggningar. Anläggningen har genomgått en omfattande om- och tillbyggnad de senaste åren. Prevecons uppdrag Prevecon har under flera år varit med och utformat brandskyddet i samband med att anläggningen...